Euroregion TS-ŚC

Euroregion TS-SĆ spolupracuje a přenáší dobré praktiky i z ostatních euroregionů. V roce 2013 jsme hostili zástupce všech funkčních euroregionů na česko-polské hranici v Českém Těšíně a v Cieszyně. Odtud rovněž pochází foto níže (Sikorův park, Český Těšín):

Co je Euroregion

Euroregion je oblast příhraniční spolupráce, která vznikla na základě vzájemné dohody příhraničních regionů dvou nebo více zemí. Euroregion funguje na základě vlastních stanov. Podporuje zájmy měst a obcí, sdružení organizací i fyzických osob. Na regionálním základě podporoval aktivity, které vedly k přijetí do Evropské unie a uzavírání mezinárodních smluv napomáhajících přeshraniční spolupráci.

Evropská unie podporuje příhraniční rozvojové programy s cílem překonat stávající problémy, ztěžující evropskou integraci. Euroregiony hrály důležitou roli při přípravě a realizaci programu přeshraniční spolupráce CBC Phare.

Poloha

Euroregion leží v pohraniční oblasti severovýchodní části České republiky a jižního Polska, v těsném sousedství se Slovenskem. Rozkládá se na území v úseku od Hrčavy (ČR) a Jaworzynki (PL) po Bohumín (ČR) a Chalupki (PL). Přirozenou osu tvoří řeka Olše, srdcem pak jsou hraniční města Český Těšín a Cieszyn. Euroregionem prochází hlavní komunikační tah spojující severní a jižní Evropu. Bonus de casino en ligne pour jouer a des jeux Na jeho území se nachází největší hraniční přechod mezi Českou a Polskou republikou: Český Těšín-Cieszyn. Z hlediska státní správy Euroregion zahrnuje v ČR okres Karviná a příhraniční část okresu Frýdek-Místek, v PL příhraniční část Slezského vojvodství.



Zpět na hlavní stranu »