Úkoly a cíle

 

Euroregion podporuje v příhraničním územím Těšínského Slezska rozvoj zejména v těchto oblastech činnosti:

 • výměnu zkušeností a informací při rozvoji regionu
 • výměnu zkušeností a informací z oblasti trhu práce
 • spolupráce při územním plánování
 • řešení společných zájmů v oblasti dopravy, komunikací, spojů a bezpečnosti obyvatel
 • řešení společných problémů ekologie a životního prostředí
 • spolupráci při prevenci a řešení důsledků živelných pohrom
 • spolupráci v oblasti hospodářské a obchodní
 • rozvoj turismu a cestovního ruchu včetně rozvoje a dalšího zlepšování hraničního styku
 • akce podporující rozvoj kultury, osvěty a sportu, zejména poskytování informací o jednotlivých aktivitách
 • kulturní výměnu a péči o společné kulturní dědictví
 • vzájemnou spolupráci záchranných a horských služeb na území Euroregionu
 • spolupráci mezi školami a mládeži na území Euroregionu

 



Zpět na hlavní stranu »